ایا میدانستید که در حالت عادی تنها دو عنصر به حالت مایع داریم یکی جیوه معروف ودیگری برم.
ایا میدانستید که در حالت عادی تنها دو عنصر به حالت مایع داریم یکی جیوه معروف ودیگری برم.

برم یکی از معروفترین ترکیبات اصلی ساخت بمب دودزا و گاز اشک آور است.


 
/ 0 نظر / 10 بازدید