افزودنی‌های رنگی در نوشابه‌ها و مواد خوراکی ، برای کودکان مضراستموسسه انگلیسی"‪ "Fsa‬درگزارشی‌از مضر بودن افزودنی‌های رنگی به‌نوشابه‌ها و مواد خوراکی برای کودکان ، خبر داد.


روزنامه "اونیره"ارگان اسقف‌های ایتالیا روز جمعه نوشت:این افزودنی‌ها می‌توانند باعث عدم تمرکز و ناآرامی در کودکان شوند.

این خطر ناشی از مخلوط کردن ‪ ۴‬افزودنی رنگی همراه با"بنزن سدیم" که در نوشابه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند "‪"E 110(‬رنگ زرد پرتغالی)، "‪ "E 104(‬زرد تیره)، "‪ "E 122(‬رنگ قرمز) و "‪ "E 129(‬قرمز تیره) می‌باشد.

توصیه کارشناسان به والدین، محدود کردن مصرف نوشابه‌ها و خوراکی‌هایی است که دارای این نوع افزودنی‌ها هستند زیرا این مواد ازنظر خوراکی هیچ سودی نداشته بلکه می‌توانند مضر نیز واقع شوند.

افزودنی‌های رنگی را می‌توان باکد ‪ E‬شناخت که دارای رقمی از‪ ۱۰۰‬تا‪۱۸۰‬ هستند. البته این به معنی آن نیست که نمی‌توان یک نوشابه نوشید و یا یک کارامل خورد ، بلکه مهم است تا مصرف آن را کاهش دهیم.

کارشناسان براین عقیده‌اند که بهتر است تا کودکان خود را عادت ندهیم تا سر سفره غذا بجای آب ، نوشابه بنوشند.

هم اکنون این تحقیقات دراختیار مقامات اروپایی در امنیت غذایی قرار داده شده است ، تا دراین‌باره تدابیر لازم را به عمل آورند.

/ 0 نظر / 7 بازدید