- آیا میدانستید کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دار د؟همینطور هم جیوه...منتها جیوه دیگر استفاده نمی شود اما کادمید همچنان در باطری های نیکل کادمیم قابل شارژ از جمله باطری بعضی موبایل ها به کار می رود.
- آیا میدانستید استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید ؟
آیا میدانستید که زکریای رازی بغیر از الکل کاشف گوگرد هم هست
/ 0 نظر / 11 بازدید