دانشمندان همچنین توانسته اند واکنش پذیری مولکول را به کار گیری نیروی مکانیکی روی پیوند های شیمیایی آن مولکول در کنترل خود در آورند . این کشف می تواند به تولید موادی منجر شود که می توانند خود را ترمیم کنند به این ترتیب که مولکول ها در این مواد تحت فشاری قرار می گیرند که شکل آنها تغییر می کند و به گونه ای واکنش نشان می دهند که ماده مزبور مقاوم تر می شود .
کاربرد دیگر این کشف تولید پلیمر های است که به محض آسیب دیدن روشن می شوند و به کمک این روش جدید فرایند های شیمیایی را به جای استفاده از گرما . نور یا کاتالیز گر یا کاتالیزور می توان با فشار مکانیکی انجام داد
/ 0 نظر / 8 بازدید