حرکت سکه با گرمای دست
وسایل:
سکه - بطری شیشه ای نوشابه -مقداری اب

بطری نوشابه را تا یک سوم از اب پر کرده و در یخچال گذاشته
توجه نمایید که در بطری را نبسته باشیم
حال وقتی بطری به اندازه کافی سرد شد قبل از خروج بطری از یخچال سکه را با کمی اب خیس کنید
و وقتی که بطری را از یخچال در اوردید بلافاصله سکه را در دهانه بطری بگذارید
حال قسمت خالی بطری را با دست بگیرید و به حرکت سکه دقت کنید میبینید که سکه حرکت میک

/ 0 نظر / 12 بازدید