درخشان ترین ذره فلوئورسان جهان
دانشمندان در کانادا پروسه ای را طراحی کرده اند که به طور فیزیکی شمار زیادی از مولکولهای فلوئورسان ارگانیک را درون یک ترکیب سیلیسی نانو متخلخل به دام می اندازد . نور فلوئورسان حاصل از ذرات ۱۷۰ بار درخشان تر و بیشتر از هر ذره ی دیگری است که تا کنون دراین ابعاد وجود داشته است در رکورد قبلی تولید این نور درخشان از نقطه های کوانتومی استفاده میشد
/ 0 نظر / 7 بازدید