انواع آتش سوزی در فرایند های صنعتی و شیمیایی


1- حریق حوضچه ای
pool fire

همچنان که از نام این نوع حریق مشخص است این حریق زمانی رخ میدهد که حجمی از یک مایع قابل اشتعال در یک نقطه تجمع یابد.
سپس با تبخیر این مواد بر اثر تابش یا سایر روشها و نشت بخارات آن به محیط در طول مسیر وزش باد و رسیدن به یک جرقه این حوضچه شروع به سوختن می کند.


2- حریق ناگهانی
flash fire
این نوع حریق زمانی حادث میگردد که حجم زیادی از گازی قابل اشتعال در یک محدوده تجمع یافته باشد و با برخورد به
یک نقطه حریق زا مانند جرقه یا سطوح داغ سبب ایجاد حریقی آنی در ابعاد ابر بخار گردد.

3- حریق گلوله ای و انفجار بخار مایع جوشان
Fire Ball & Bleve

این حادثه معمولا زمانی رخ میدهد که مخزن حاوی موادی باشد که در دمای بالاتر از دمای نقطه بحرانی در فشار اتمسفریک نگهداری شوند .
حال اگر چنین مخزنی در معرض حرارت قرار گیرند و یا به هر نحوی مایع درون مخزن شروع به جوشش
کند این مخزن میتواند دچار رخداد
Bleve
شود. در ادامه مسیر این حادثه به سبب عدم پایداری مخازن در فشار بالا این مخازن از یک نقطه منفجر میگردند و حجم بالایی از مواد قابل اشتعال به محیط انتقال می یابد که به سبب داغ و سبک بودن به سمت بالا حرکت می کنند و در صورتی که در مسیر حرکت به سمت بالا دچار حریق گردند پدیده ی
Fire Ball
را ایجاد میکنند

/ 0 نظر / 10 بازدید